Wooncrisis in Lier neemt ernstige vormen aan

30 Januari 2023

Wooncrisis in Lier neemt ernstige vormen aan

Vooral het nijpende tekort aan beschikbare crisiswoningen creëert de ene noodsituatie na de andere. Dringende oplossingen zijn nodig.

Het acuut gebrek aan bruikbare crisiswoningen dreigt Lier in een heuse wooncrisis te storten. Op de OCMW-raad van maandag 30 januari trekt de progressieve stadspartij Groen-Lier&Ko daarom aan de alarmbel.

 

Er weerklinken sinds enige tijd erg verontrustende signalen over de woonsituatie van de meest kwetsbaren in onze stad. In die mate zelfs dat zowel vrijwilligers als professionelen die nauw zijn betrokken bij het lokale woonbeleid de term ‘wooncrisis’ steeds consequenter in de mond nemen.

“Vooral het nijpende tekort aan beschikbare crisiswoningen creëert de ene noodsituatie na de andere”, aldus Dominic Van Oosterwyck. Als onafhankelijk armoede-expert die namens Groen-Lier&Ko zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, legde hij ook daar de vinger op de wonde. “Voor dat tekort is het stadsbestuur overigens zelf verantwoordelijk: door onvoldoende te anticiperen op de gelijktijdige renovatie van tal van crisiswoningen, stapelen de problemen zich vandaag op. Nochtans wezen welzijnswerkers het College van Burgemeester en Schepenen er al vanaf het begin van de legislatuur op dat deze situatie dreigde te ontstaan. Maar wat we de voorbije jaren al vaststelden, blijkt ook nu: de strijd tegen armoede vormt voor dit stadsbestuur geen prioriteit”.

“Nochtans is de toestand bijzonder ernstig”, vervolgt Geert Marrin die als raadslid voor Groen-Lier&Ko het stadsbestuur interpelleert op de OCMW-raad. “Het mag niet langer ondenkbaar geacht worden dat alleenstaanden of gezinnen die zich in een noodsituatie bevinden in de nabije toekomst letterlijk in de kou komen te staan omdat voor hen geen dak boven het hoofd kon worden gevonden. Dit zou een dieptepunt vormen in de sociale geschiedenis van onze stad.”

Groen-Lier&Ko maant het stadsbestuur dan ook met aandrang aan om alles in het werk te stellen om dreigende wantoestanden als deze te voorkomen. “Mobiele wooncontainers voor crisisopvang kunnen een deel van de oplossing vormen”, aldus Van Oosterwyck en Marrin. “Met toereikende financiële steun vanuit het Lierse OCMW kunnen ook op de private huurmarkt oplossingen gevonden worden wanneer noodsituaties zich voordoen. Maar alles staat of valt natuurlijk met de nodige politieke wil.