De mensen van

Groen-Lier&Ko

Katrien Vanhove

Gemeente- en OCMW-raadslid en co-voorzitter Groen-Lier&Ko

Tom Claes

Fractieleider Gemeente- en OCMW-raad, co-voorzitter Groen-Lier&Ko

Geert Marrin

Gemeente- en OCMW-raadslid

Jan Hermans

Gemeente- en OCMW-raadslid

Peter Caluwé

Gemeente- en OCMW-raadslid

Dominic Van Oosterwyck

Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst