Vuurwerk op de Lierse gemeenteraad

23 December 2022

Wij zijn ervan overtuigd dat veruit de meeste van onze burgers een verbod op eindejaarsvuurwerk wel degelijk zouden respecteren  

Via een interpellatie op de jongste gemeenteraad, pleitte raadslid Stephanie Van Campenhout (CD&V) – zoals ze dat eerder al deed – voor stedelijk een verbod eindejaarsvuurwerk. Burgemeester Rik Verwaest legde het voorstel naast zich neer. “Onbegrijpelijk en van weinig politieke moed getuigend”, reageerde Groen-Lier&Ko-raadslid Geert Marrin.

Wie daar nog aan mocht twijfelen: vuurwerk is ronduit nefast voor het welzijn van zowel mensen als dieren. Elk jaar opnieuw lopen vele mensen er ernstige letsels door op, niet zelden met blijvende schade. Dieren moeten dan weer doodsangsten doorstaan als gevolg van de knallende geluiden die met de meeste vuurwerkpijlen gepaard gaan, heel wat dieren bekopen deze angsten overigens ook letterlijk met de dood.

Burgemeester Rik Verwaest argumenteerde op de gemeenteraad dat een verbod op vuurwerk door onze politiediensten niet of nauwelijks te handhaven valt op een drukke avond als Oudejaarsavond en daardoor maar beter niet kan ingevoerd worden. “Een zwaktebod”, reageerde Geert Marrin namens Groen-Lier&Ko. “Indien we alle verbodsbepalingen uit het Lierse politiereglement zouden schrappen die op drukke feestavonden door de lokale politie moeilijker kunnen gehandhaafd worden, dan zouden van dat 64 pagina’s reglement hooguit nog een paar A4-tjes overblijven”.

 

“Bovendien is een verbod de krachtigste vorm van sensibilisering”, vervolgt Geert Marrin. “Wij zijn ervan overtuigd dat veruit de meeste van onze burgers een verbod op eindejaarsvuurwerk wel degelijk zouden respecteren, ook al schuilt er niet achter elke boom of struik een politieagent om dat verbod te handhaven. Daar bestaat zelfs een term voor, met name ‘burgerzin’. Iets waar onze burgemeester – in tegenstelling tot zijn collega-burgemeesters in nabije gemeenten als Berlaar, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte – schijnbaar niet in gelooft”.

Omdat een Liers verbod – ondanks herhaald aandringen van de collega’s van CD&V – achterwege blijft, vraagt Groen-Lier&Ko aan alle politiek fracties om burgers actief op te roepen om vuurwerkpijlen voortaan achterwege te laten en te kiezen voor alternatieve feestuitingen die wel veilig zijn voor mensen en dieren. Aan de het College van Burgemeester en Schepenen vraagt Groen-Lier&Ko om druk uit te oefenen op de hogere overheden met het oog op een verbod op de verkoop van knalvuurwerk.