Groen-Lier&Ko hekelt systematische verwaarlozing lokaal klimaatbeleid

04 Maart 2019

Groen-Lier&Ko hekelt systematische verwaarlozing lokaal klimaatbeleid

"Time to push the button" Terecht roepen jongeren de laatste weken om echt werk te maken van een doortastend klimaatbeleid. Stad Lier tekende in 2016 met de nodige tegenzin in op het Burgemeestersconvenant. Maar intussen blijkt, door een systematische verwaarlozing door de vorige en huidige coalitie, het actieplan zelfs nog niet ingediend.

 

Op de gemeenteraad van november 2015 riep gemeenteraadslid Peter Caluwé het stadsbestuur op om, in navolging van vele andere steden en gemeenten, het Burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo werk te maken van een lokaal klimaatbeleid. Het stadsbestuur weigerde, maar besloot in september 2016 alsnog te ondertekenen om broodnodige Europese subsidies niet te mislopen.

“Van een oprecht klimaatengagement was hoegenaamd geen sprake. De meerderheid voelde zich door Europa met de rug tegen de muur gezet, wat overigens de letterlijke woorden van bevoegd schepen Lucien Herijgers (N-VA) waren destijds”, weet Peter Caluwé.

Aan de gemeenteraadsleden werd in juni 2017, binnen de voorziene twee jaar na ondertekening, een inspiratieloos actieplan voorgelegd. Groen-Lier&Ko reageerde kritisch, maar de meerderheid besloot om het plan toch in te zenden. Dat was de bedoeling althans.

 

Sindsdien bleef het windstil. De verwachte evaluatie door het klimaatinitiatief en een terugkoppeling naar de gemeenteraad lieten op zich wachten. Onze fractie polste regelmatig naar een stand van zaken, maar werd telkens met een kluitje het riet in gestuurd: het stadsbestuur wachtte de evaluatie van het actieplan door het Burgemeestersconvenant immers af.In 2019 trad de hernieuwde coalitie N-VA - Open VLD aan.

Omdat in het gepresenteerde bestuursakkoord meerdere malen naar het Burgemeestersconvenant werd verwezen, plaatste onze fractie het onderwerp opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van 25 februari. Ter voorbereiding van onze tussenkomst nam Peter Caluwé eveneens rechtstreeks contact op met het Burgemeestersconvenant.

De boodschap die we te horen kregen was ontluisterend: Stad Lier vatte de online inzendingsprocedure aan, maar vervolledigde niet alle informatie en drukte vooralsnog niet op knop ‘indienen’. “De laatste aanmelding gebeurde in februari 2018. De meerderheidspartijen stelden zich vervolgens gedurende één jaar op geen enkel moment vragen bij het uitblijven van nieuws in dit dossier, ook niet na de tussenkomsten van onze fractie”, hekelt Peter Caluwé.

 

Deze maand werden opnieuw temperatuurrecords verbroken. De roep om een doortastend klimaatbeleid op álle niveaus klinkt almaar luider, een boodschap die niet alleen weerklinkt in de Europese hoofdsteden maar ook elders. “Recent ondernamen 3000 leerlingen en leerkrachten van de verschillende Lierse scholen nog een klimaatactie op onze stadsvesten. Het is ronduit beschamend om twee weken later te moeten vaststellen dat het Lierse stadsbestuur het klimaatdossier systematisch verwaarloost”, aldus Peter Caluwé.

Het Burgemeestersconvenant bevestigde een week na onze recente tussenkomst dat de inzending nog steeds niet werd voltooid. Bij deze dan ook een dringende oproep aan schepen Bert Wollants die nu het dossier opvolgt: Time to push the button!!