Kort programma

1. Groen-Lier&Ko kiest voor een radicaal andere bestuursstijl gekenmerkt door inspraak en participatie:

 • Veel meer dan vandaag gebeurt, waarderen en benutten we de tonnen expertise van burgers, wijkcomités en verenigingen, adviesraden en lokale ondernemers.
 • Een Lierse burgerbegroting laat iedereen meebeslissen over vernieuwende projecten
  ingediend door burgers en verenigingen.
 • Verregaande inspraak voor burgers verenigd in wijkcomités in de herinrichting van straten en in maatregelen die de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren.
 • Spreek- en discussierecht voor burgerverenigingen tijdens open gemeenteraden.

2. Groen-Lier&Ko wil onze stad voluit ‘vergroenen’:

 • Onze dorps- en stadskern inrichten op maat van voetgangers en fietsers. Met wegversmallingen via groenaanplanting met het oog op trager autoverkeer; school- en fietsstraten; vlotte en veilige fietsverbindingen; fietsenstallingen en fietskluizen in elke woonwijk; brede en goed onderhouden voetpaden; extra zitbankjes; …
 • Autodelen als norm. Een Lierse Zondag maakt de binnenstad alvast elke week autoluw.
 • Een lokaal mobiliteitsbudget voor bewoners die ervoor kiezen om geen eigen wagen te hebben.
 • Ondersteuning van straatgeveltuinen en kleinschalig-innovatieve stadslandbouw.
 • Een sociaal en duurzaam alternatief voor de ronduit schandalige forfaitaire afvaltaks.
 • Een Lierse duurzaamheidstoets die politici aanmoedigt tot het toetsen van de impact van geplande beleidsmaatregelen op mens, milieu en economie vooraf in kaart te brengen.

3. Groen-Lier&Ko staat borg voor een zorgzame stad:

 • Een toereikend basisinkomen voor de meest kwetsbare gezinnen in onze stad.
 • Extra inzet op sociale tewerkstelling door samenwerking met sociale economiebedrijven.
 • Een haalbare dossierlast voor OCMW-medewerkers om de dienstverlening te versterken.
 • Een buddynetwerk dat buurtbewoners aanmoedigt en om zorg op te nemen voor elkaar.
 • Extra steun aan jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die zich mee ontfermen over maatschappelijk kwetsbare stadsgenoten.

4. Groen-Lier&Ko ondersteunt creatief ondernemerschap via een Lierse incubator die:

 • Startende ondernemers actief ondersteunt in de ontwikkeling van hun bedrijfsplannen.
 • Middenstanders ervaren coaches aanreikt om hun winkelconcept te herdenken, o.m. door veel sterker in te zetten op beleving en door een online strategie te ontwikkelen.
 • Een boost geeft aan de vandaag nog onderontwikkelde deeleconomie in onze stad.

5. Groen-Lier&Ko investeert in noodzakelijke infrastructuur:

 • Een nieuw cultuurcentrum in een vernieuwde stationsomgeving.
 • Jeugdvoetbalinfrastructuur aan de Hoge Velden en een kunstgrasveld voor VK Hooikt.
 • Mits steun van de Vlaamse overheid: noodzakelijke tunnels voor voetgangers en fietsers aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Ring en aan het station.

 

downloaden in pdf

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren