Lier en Koningshooikt, onze stad en dorp maken we samen

Wanneer we hogerop stelden dat het stadsbestuur eerder uitblonk in non-bestuur dan in wanbestuur, dan maken we graag een grote uitzondering: het gebrek aan inspraak en participatie van burgers en verenigingen was de afgelopen zes jaar zonder meer pijnlijk. Groen-Lier&Ko eist op dat vlak een fundamentele ommezwaai en wil in zowel Lier als Koningshooikt een heuse participatiecultuur realiseren waarbij we burgerparticipatie omarmen als onze grootste troef:

  • Wijkgebonden participatiebudgetten die buurtbewoners aanmoedigen om samen na te denken welke plannen ze in hun woonomgeving wensen te realiseren.
  • Een jaarlijkse burgerbegroting waarbij inwoners van Lier en Koningshooikt samen beslissen over een substantieel stuk van het stedelijk budget en samen dienen te bepalen welke ingediende initiatieven voorrang verdienen.
  • Een traditie van Open Gemeenteraden waar burgers, verenigingen en ondernemingen omtrent thema’s spreek- en discussierecht krijgen en zo in debat kunnen treden met verkozen politici.
  • Respect voor en reële inspraak van adviesraden.
  • Burgerpanels die onder begeleiding van experten de langetermijnvisie van onze stad helpen uitdenken.
  • Een online participatie-instrument waardoor het stadsbestuur continu de vinger aan de pols houdt en peilt naar wat er leeft onder de bevolking.