Groen-Lier&Ko wil gratis zelftesten voor meest kwetsbare stadsgenoten

13 Januari 2022

Groen-Lier&Ko wil gratis zelftesten voor meest kwetsbare stadsgenoten

Om de oprukkende omikronvariant het hoofd te bieden, neemt het belang van zelftesten insterke mate toe. Niet enkel helpen deze voorkomen dat de testcentra bezwijken onder detoenemende druk, zelftesten zijn ook essentieel om onze economie en het onderwijs dekomende periode draaiende te houden.

Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming – in Lier alleen al betreft dit
vele duizenden inwoners – kunnen in apotheken een zelftest kopen voor 1 euro per stuk.
Per gezinslid kunnen ze 4 zelftesten per 14 dagen aankopen aan dit goedkopere tarief. “Nog
te weinig stadsgenoten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming zijn hiervan op
de hoogte”, aldus Dominic Van Oosterwyck, armoede-expert en vertegenwoordiger van
Groen-Lier&Ko in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “Wij begrijpen niet waarom
een massale sensibiliseringscampagne van Stad Lier vooralsnog achterwege blijft.
Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans al vele jaren aan dat het niet-opnemen van
sociale rechten een belangrijke medeoorzaak van armoede en sociale uitsluiting vormt.”

Voor mensen die leven in armoede – waarvan velen zijn aangewezen op nauwelijks 7 euro
leefgeld per dag en die meer dan ooit tevoren versmacht worden door de stijgende prijzen
van gas en elektriciteit – vormt zelfs dit verlaagde tarief van 1 euro per zelftest een
onoverkomelijke drempel. “Voor de honderden stadsgenoten die aangewezen zijn op een
leefloon, bepleiten we daarom – naar model van Stad Kortrijk – voor gratis zelftesten”, aldus
Geert Marrin, raadslid voor Groen-Lier&Ko.

Deze gratis zelftesten enkel via de apotheken aanbieden, zal volgens Groen-Lier&Ko
onvoldoende blijken om mensen in armoede ook effectief te bereiken. De progressieve
stadspartij pleit er daarom voor om de gratis zelftesten ook ter beschikking te stellen op
plekken waar mensen in armoede wel vaker de weg naartoe vinden. “Denk dan aan het
sociaal restaurant en de sociale kruidenier”, zo zeggen Van Oosterwyck en Marrin. “Ook de
straathoekwerkers van Stad Lier en de Lierse armoede-organisaties kunnen van
onschatbare waarde zijn voor zowel de sensibilisering omtrent de goedkopere zelftesten van
1 euro als voor de verspreiding van de gratis zelftesten.”