Verkoop Jeugdterreinen Kessel is juridisch knoeiwerk

26 Februari 2019

Verkoop Jeugdterreinen Kessel is juridisch knoeiwerk

De halsoverkop verkoop door OCMW Lier van de terreinen voor jeugdvoetbal in Kessel aan Infralier NV van Dhr. Luc Van Thillo berust op juridisch knoeiwerk. Dat stelt Geert Marrin, gemeenteraadslid voor Groen-Lier&Ko.

“Het stadsbestuur liet na om een transparante marktbevraging te organiseren. Andere kandidaat-kopers kregen met andere woorden niet de kans om een bod uit te brengen. We weten daardoor hoegenaamd niet of de €500.000 die Infralier NV neertelt, een marktconforme prijs is. Een lokaal bestuur kan zich niet veroorloven om zo onzorgvuldig om te springen met onze centen. We dienen daarom klacht in bij provinciegouverneur Cathy Berx. Aan haar om te oordelen of de verkoop van de jeugdterreinen in Kessel gebeurde met respect voor de juridische spelregels.”

Ook over de randvoorwaarden van de verkoop van de jeugdterreinen in Kessel koestert Groen-Lier&Ko bedenkingen. “Op korte termijn vormt deze verkoop een bedreiging voor de bloeiende jeugdwerking van K. Lyra-Lierse”, licht Geert Marrin toe. “De voorliggende overgangstermijn van twee jaar is immers veel te kort om de terreinen voor jeugdvoetbal op de Hoge Velden te realiseren. Ook omtrent een haalbare huurprijs die Lyra-Lierse zou dienen te betalen voor het verdere gebruik van de jeugdterreinen in Kessel, werden door het stadsbestuur geen garanties ingebouwd.”

Over de intentieverklaring van het stadsbestuur omtrent de ontwikkeling van de Hoge Velden is Groen-Lier&Ko wél tevreden. Geert Marrin: “Op langere termijn oogt de toekomst mooi, zowel voor de jeugdwerking van Lierse Kempenzonen in Kessel als voor de jeugdwerking K. Lyra-Lierse op de Hoge Velden. Het is bovendien verheugend om vast te stellen dat het stadsbestuur wil faciliteren dat ook de eerste ploeg van K. Lyra-Lierse – mits de club daar de nodige middelen voor vindt – haar stadion zal kunnen inplanten op de Hoge Velden. In de toekomst zullen dus zowel Lierse Kempenzonen als K. Lyra-Lierse hun thuisplek hebben in onze stad en zo hoort dat ook.”