Verkiezingen zonder plakborden in het Lierse straatbeeld?

05 Juni 2018

Bij monde van gemeenteraadslid en lijstduwer Jan Hermans stelt Groen-Lier&Ko aan de andere partijen voor om bij de komende verkiezingen het straatbeeld niet te bevuilen met plakborden. Lees hieronder de open brief aan de andere Lierse partijen.

Geachte collega’s,
Met deze open brief doe ik een oproep om maandag, n.a.v. de extra gemeenteraad, samen af te spreken de stedelijke aanplakborden voor de gemeenteraadsverkiezingen weg te laten.
Het zijn er niet veel, maar daar waar ze geplaatst worden zijn ze gedurende een hele periode een smet op het straatbeeld. Het bespaart bovendien de stadsarbeiders een hoop werk van plaatsen en wegnemen.
De borden (en hun plakkers) hebben zeker een folkloristische waarde en vroeger hun belang gehad, maar gezien het impact van de sociale media is hun bijdrage bijzonder gering geworden.
Verschillende andere steden en gemeenten hebben deze beslissing al genomen.
Hetzelfde geldt voor de “tweevierkantemeterborden” die her en der op privaat domein in weides en voortuinen geplaatst worden.
Pas als alle partijen samen beslissen om deze propaganda achterwege te laten, is succes voor “Schoon Lier” verzekerd; Indien één partij toch tot deze plaatsing wil overgaan zullen de andere partijen moeten volgen om niet de indruk te wekken niet “mee te doen”.
Ik neem aan dat maandag na de behandeling van de zeer beperkte agenda, er voldoende ruimte is om hierover van gedachten te wisselen.
Dank bij voorbaat,
Jan Hermans,
Gemeenteraadslid, namens Groen-Lier&Ko