Groen-Lier&Ko vraagt onmiddellijke oprichting van een Liers ‘SOS Energie’-platform

28 Januari 2022

Groen-Lier&Ko vraagt onmiddellijke oprichting van een Liers ‘SOS Energie’-platform

De fors gestegen energieprijzen dienen ons allen grote zorgen te baren. Niet enkel voor de naar schatting 15% van de inwoners van Lier en Koningshooikt die reeds voor deze energiecrisis in armoede en bestaansonzekerheid leefden vormt deze plotse evolutie een regelrecht drama. Ook nieuwe groepen die tot voor kort gespaard bleven van armoede en bestaansonzekerheid dreigen nu door deze rauwe realiteit gegrepen te worden.  

“Daarom vragen we dringende financiële steunmaatregelen, ook van ons lokaal bestuur, want armoede voorkomen, zo leert de ervaring, kost immers minder mankracht, middelen en tijd dan armoede bestrijden” zo stelt Dominic Van Oosterwyck, lid van het bijzonder comité namens Groen-Lier&Ko.

“Maar ook de lokale inspanningen om onze burgers te sensibiliseren, informeren en vooral ook heel concreet te ondersteunen bij alle aspecten die met de torenhoge energiefacturen te maken hebben, dienen sterk opgedreven te worden”, vult Groen-Lier&Ko-raadslid Geert Marrin aan.

 

“Burgers hebben vandaag nood aan heel concrete face-to-face hulp om in te schatten of hun verhoogde voorschotfactuur een terechte voorzorgsmaatregel is, dan wel een slinkse poging van hun energieleverancier om diens cashflowprobleem te maskeren. In geval van contractuele betwistingen kunnen burgers dan weer in contact gebracht worden met de Ombudsdienst voor Energie. Ook hebben burgers nood aan persoonlijke en maatgerichte begeleiding wat energiebesparende maatregelen betreft, denk daarbij onder meer aan het opvragen en analyseren van offertes van aannemers die energiebesparende renovatiewerken kunnen uitvoeren. Lier heeft kortom nood aan een volwaardig energieloket dat op dagelijkse basis toegankelijk is voor al onze inwoners die daar vandaag grote nood aan hebben omdat ze kampen met een veelheid aan problemen op het vlak van betaalbare energie” zo stellen Van Oosterwyck en Marrin.

 

“Om deze energiecrisis efficiënt te lijf te gaan, dienen alle oplossingsactoren betrokken te worden. Organisaties die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen energiearmoede mogen hierbij niet over het hoofd gezien worden. Daarom pleiten we met Groen-Lier&Ko heel concreet voor de opstart van een Liers ‘SOS Energie’-platform, op zo kort mogelijke termijn en op initiatief van Stad Lier”, stelt Geert Marrin. Hij zal deze beleidssuggesties maandag tijdens de OCMW-raad in een interpellatie voorleggen aan de bevoegde schepen er op rekenend dat deze crisis die de zwaksten maar ook een nog bredere groep in onze stad treft, met alle middelen en over de partijgrenzen heen zal aangepakt worden.