Samen wonen in Lier

28 Juni 2018

Geen verdere stadsinbreiding zonder een fundamentele visie op automobiliteit en openbare ruimte in onze stad: Groen-Lier&Ko pleit voor een Liers Bouwmeesterteam dat in samenspraak met politieke partijen, burgerorganisaties, bedrijven en andere belanghebbenden een duurzame langetermijnvisie uitstippelt op wonen en mobiliteit in onze stad (zie ter zake ook de uitgesproken steun die Groen-Lier&Ko toezegt aan het burgerinitiatief Lier Herschapen: http://www.herschapen.be, onder het luik ‘politieke reacties’).  Groen-Lier&Ko wil een ambitieus actieplan ‘Samen-wonen in Lier en Koningshooikt’ dat inzet op diverse vormen van samenwonen: cohousingprojecten waarbij gezinnen vele gemeenschappelijke ruimten samen delen; solidair wonen om woonkosten te delen en zo armoede te helpen bestrijden; kangoeroewonen om samenwonen tussen grootouders, kinderen en kleinkinderen aan te moedigen; informeel tuindelen tussen buren om de gezamenlijke kwalitatieve groen- en ontspanningsruimte te realiseren, … Geen nieuwe woonprojecten zonder sociale mix en dus ook voldoende sociale woningen (inclusief échte starterswoningen voor Lierse jongeren tot de leeftijd van 30): een gemiste kans als de Normaalschoolsite mag onze stad nooit meer overkomen; Groen-Lier&Ko zal alle resterende kansen tot bijsturing – niet enkel op sociaal vlak overigens, maar ook op ter bescherming van de leefbaarheid van ’t Looks – ten volle benutten. Met het begijnhof – door UNESCO erkend als een werelderfgoed met een ‘uitzonderlijke waarde voor de mensheid’ – heeft Lier een parel op haar grondgebied. De stad, de bezoekers en de bewoners zijn zich daarvan bewust. Groen-Lier&Ko wil dat er niet alleen wordt uitgepakt met de titel werelderfgoed, maar dat de beheerders (OCMW en Kerkfabriek) er ook naar handelen. Concreet vragen we dat er iets wordt gedaan aan verschillende problemen zoals de onaanvaardbare hoge leegstand, de erbarmelijke toestand van de kasseien en de riolering. Enkel zo zal de parel van het begijnhof weer volop kunnen blinken.