Groen-Lier&Ko en Groen Duffel pleiten voor regionaal 'SOS Cultuur'-plan

23 Januari 2021

Groen-Lier&Ko en Groen Duffel pleiten voor regionaal 'SOS Cultuur'-plan

Recent werd beslist om het Lierse cultuurcentrum De Mol tijdelijk om te vormen tot het vaccinatiecentrum voor de gemeenten Lier, Duffel, Berlaar, Ranst en Nijlen. Groen-Lier&Ko en Groen Duffel begrijpen die keuze, maar pleiten voor een regionaal ‘SOS Cultuur’-plan dat zuurstof moet bieden aan zowel de getroffen artiesten en technici als aan de duizenden cultuurliefhebbers in de regio.  

Hoe pijnlijk dit ook is voor de kunst- en cultuursector, toch is de keuze van CC De Mol als regionaal vaccinatiecentrum erg logisch voor onze eerstelijnszone Pallieterland. “De vaccinatiecampagne vormt een haast ongeziene mammoetoperatie, logistieke efficiëntie dient daarom de focus te vormen”, aldus Geert Marrin, raadslid voor Groen-Lier&Ko. Het welslagen van de vaccinatiecampagne zal zeer bepalend zijn voor de kansen op heropstart van onze samenleving. Ook de kunst- en cultuursector heeft daar vanzelfsprekend alle baat bij.Kris De Smet (Groen Duffel): Lier ligt centraal in de eerstelijnszone. En als we oplossingen bieden voor minder mobiele inwoners, moet het vaccinatiecentrum in CC De Mol voor iedereen vlot bereikbaar worden.

 

Tegelijk is Groen-Lier&Ko bezorgd. Geert Marrin: Het Lierse stadsbestuur heeft nog niet eens nagedacht over steunmaatregelen ten aanzien van de getroffen artiesten en de vele cultuurtechnici die hen omkaderen. De keuze voor CC De Mol als regionaal vaccinatiecentrum beperkt zich in de ogen van het stadsbestuur niet tot het voorjaar, maar dreigt ook een hypotheek te leggen op het culturele najaar.

 

Kris De Smet: Ook in Duffel zien we de gevolgen die het vaccinatiecentrum op de culturele werking van CC De Mol heeft. Dat treft ook de vele Duffelaars die jaarlijks voorstellingen in CC De Mol bijwonen. Toch denken we dat er relatief eenvoudige oplossingen voorhanden zijn. In Duffel is er bijvoorbeeld Cinema Plaza, ons eigen uniek gemeenschapscentrum, die als opvangmogelijkheid kan dienen voor een aantal voorstellingen - als surplus bij de eigen programmatie. De vrijwilligers van de Plaza zijn ongetwijfeld bereid om de handen extra uit de mouwen te steken, wanneer het weer kan. Maar ongetwijfeld zijn er ook andere mogelijkheden, zoals de kerk van de Mijlstraat.

 

Groen-Lier&Ko en Groen Duffel bepleiten – met steun van Vlaams parlementslid Staf Pelckmansdaarom een regionaal ‘SOS Cultuur’-plan dat minimaal volgende elementen dient te omvatten:

  • Indien de gemeentebesturen van Lier, Duffel, Berlaar, Ranst en Nijlen de handen in elkaar slaan en tijdig de nodige voorbereidingen opstarten, dan moet het perfect mogelijk zijn om uiterlijk tegen de zomer een vaccinatiedorp uit te bouwen als alternatief voor CC De Mol. Wat kan in Park Oost in Antwerpen en op zovele andere plaatsen in binnen- en vooral buitenland, moet ook lukken in onze regio. Op die manier houden we alle kansen gaaf op een bloeiende cultuurzomer en cultuurnajaar.
  • Op de kortst mogelijke termijn dient regionaal in kaart gebracht te worden welke infrastructurele alternatieven er – in Lier, maar dus net zo goed in Duffel, Berlaar, Ranst en Nijlen – voorhanden zijn voor culturele voorstellingen die gepland waren in CC De Mol.

    Staf Pelckmans: Ook in Vlaamse cultuurcentra die, zoals CC De Mol, tijdelijk worden omgevormd tot vaccinatiecentra, is mits de nodige creativiteit – en uiteraard met respect voor alle geldende gezondheidsvoorschriften – een artistieke programmatie denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan tentoonstellingen, aan video art enzovoort. Op die manier komen mensen die zich er laten vaccineren laagdrempelig in contact met cultuur en krijgen artiesten toch enige ontplooiingskansen.”
  • In samenspraak met Duffel, Berlaar, Ranst en Nijlen, dienen CC De Mol en het Lierse stadsbestuur financiële steunmaatregelen uit te werken ter gedeeltelijke compensatie van de getroffen artiesten en technici. Het water staat deze mensen aan de lippen, deze crisis veroorzaakt heuse menselijke drama’s. Het is daarom de hoogste tijd voor de lokale besturen om financiële solidariteit te tonen. Ook de vele duizenden cultuurliefhebbers in onze regio kunnen betrokken worden bij deze financiële solidariteitscampagne.

De progressieve stadspartij Groen-Lier&Ko agendeerde zijn vraag naar een regionaal ‘SOS Cultuur’-plan op de Lierse gemeenteraad van maandag 25 januari. Ook Groen Duffel doet het voorstel maandag op de Duffelse gemeenteraad.