"De berg heeft een grijze muis gebaard"

11 December 2018

Groen-Lier&Ko mist ambitie in startnota N-VA en Open VLD   Recent stelden N-VA en Open VLD de burgemeester(s) en schepenen voor die Lier en Koningshooikt de volgende jaren zullen besturen. In een ‘startnota’ werden de inhoudelijke krijtlijnen meegegeven. Wie gehoopt had dat zeven weken van coalitiebesprekingen zouden leiden tot een visionaire beleidsvisie op onze stad, komt bedrogen uit. “De berg heeft een grijze muis gebaard”, aldus Geert Marrin, voorzitter van Groen-Lier&Ko. “Als zelfs uit een startnota geen ambitie spreekt, dan doet dat weinig goeds vermoeden voor het bestuur van de volgende jaren.”

 

Groen-Lier&Ko ijvert voor een coherent beleid omtrent Klimaat en Duurzame Ontwikkeling. “Daar komt niets van in huis”, aldus Katrien Vanhove, gemeenteraadslid voor Groen-Lier&Ko. “Wel integendeel: de bevoegdheden Milieu, Natuur, Landbouw, Duurzaamheid en Afvalbeleid zijn versnipperd over liefst drie schepenen. Dat maakt een ambitieus beleid op het vlak van ecologie quasi onmogelijk. Een bewuste keuze, zo vrezen we.”

“Ook de nadruk die N-VA en Open VLD leggen op het schorsen van sociale uitkeringen bezorgt ons”, aldus Geert Marrin. “Laat me duidelijk zijn: indien de meerderheid meer belang hecht aan het bestrijden van armen dan aan het bestrijden van armoede, dan mag ze zich aan fors weerwerk verwachten van Groen-Lier&Ko.”

Wat inspraak en participatie betreft, gunt Groen-Lier&Ko de nieuwe coalitie het voordeel van de twijfel. Tom Claes, gemeenteraadslid voor Groen-Lier&Ko: “Dat Marleen Vanderpoorten haar politieke gewicht in de schaal werpt om het heersende wanbeleid op het vlak van participatie en wijkwerking bij te sturen, is in zekere zin hoopgevend. Maar zoals het gezegde luidt: ‘The proof of the pudding is in the eating’. We kijken ook wat inspraak en participatie betreft uit naar de concrete voorstellen in de beleidsnota die is aangekondigd voor het einde van dit jaar.”