Nog eens zes jaar talmen om de stad autoluwer te maken, is écht geen optie

02 Oktober 2018

Nog eens zes jaar talmen om de stad autoluwer te maken, is écht geen optie

Wie talmt om de stad autoluwer te maken, speelt met de gezondheid van onze burgers. Dat tonen de slechte CurieuzeNeuzen meetresultaten voor Lier haarscherp aan. Voor Groen-Lier&Ko vormt een autoluwere binnenstad dé inzet van de nakende gemeenteraadsverkiezingen.

Opvallend veel hotspots zien we ook in Lier en Vilvoorde’: onze stad had zaterdag de bedenkelijke eer om met naam en toenaam vermeld te worden wanneer in De Standaard de meetresultaten omtrent luchtkwaliteit van CurieuzeNeuzen werden voorgesteld.

“Er werden de voorbije zes jaren geen inspanningen die naam waardig geleverd om verder te evolueren naar een autoluwe binnenstad”, aldus Katrien Vanhove (co-lijsttrekker van Groen-Lier&Ko). “Die stilstand op het vlak van mobiliteitsbeleid wreekt zich. Het aantal straten waarin minder dan 20 microgram per kubieke meter NOx wordt gemeten – zoals de gezondheidsnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft – is onaanvaardbaar laag. Wie talmt om de stad autoluwer te maken, speelt met de gezondheid van onze burgers.”

De hoogste tijd om het mobiliteitsbeleid van onze stad te ‘vergroenen’. Dat kan door de alternatieven voor de auto veel aantrekkelijker te maken dan vandaag het geval is. In de eerste plaats door alle straten in Lier en Koningshooikt in te richten op maat van voetgangers en fietsers. Zodat wandelen en fietsen voluit aantrekkelijk wordt en automobilisten zich dienen aan te passen aan zwakke weggebruikers in plaats van omgekeerd.

“Maar laat ons niet naïef zijn: er zullen ook hardere maatregelen nodig zijn om gezonde lucht af te dwingen in onze stad”, aldus Tom Claes, lijsttrekker van Groen-Lier&Ko. “De strijd tegen het doorgaand verkeer vormt voor ons een prioriteit. Door maximaal in te zetten op nieuwe technologieën van nummerplaatherkenning kunnen we op dat vlak sterke vooruitgang boeken.”

Ook een discussie ten gronde over de verkeerscirculatie dringt zich op. Zowel mobiliteitsexperts, burgerbewegingen, buurtcomités als lokale ondernemers moeten maximaal betrokken worden bij de totstandkoming van een breed gedragen masterplan voor een autoluw Lier en Koningshooikt waarin verkeerveiligheid en propere lucht een burgerrecht vormen.