07 okt 2018

Meer creativiteit, ambitie en ondernemingszin met Sandra Van Opstal

Ook op plaats 25 hebben we een zeer sterke kandidate met Sandra Van Opstal. Als Sandra ergens voor gaat, dan doet ze dat voor 200%, half werk is voor haar geen optie.

 

Na haar dagtaak bij het onafhankelijk ziekenfonds, maakt ze een vriendin of één van de dochters gelukkig met een set prachtig versierde nagels. Een nieuwe wat uit de hand gelopen hobby. Zoals gezegd, als ze iets doet dan doet ze het goed.

Toen haar oude werkgever en vriendin, Els Van Weert, haar belde met de vraag of ze op de lijst wilde staan van Groen-Lier&Ko bij de gemeenteraadsverkiezingen, zegde ze meteen toe.

De jarenlange fijne samenwerking, de vele ideeën die ze samen met een team gemotiveerde mensen uitdacht, de creatieve acties die op poten werden gezet gaven haar toen veel voldoening en energie en Sandra is er van overtuigd dat onze stad ook vandaag nood heeft aan wat meer creativiteit, ambitie en ondernemingszin. Daarom wil ze ook deze keer haar schouders mee zetten onder dit project en het gedreven team dat er achter zit.