Liers stadsbestuur weigert opnieuw voluit te gaan met klimaat

18 Juli 2022

Liers stadsbestuur weigert opnieuw voluit te gaan met klimaat

Geluk bij een ongeluk boog de Lierse gemeenteraad zich drie dagen later over lokaal klimaatbeleid.

Nog geen jaar na de wateroverlast van vorige zomer, zette een waterbommetje op 24 juni ’22 opnieuw verschillende straten in onze stad blank. Na weken van droogte en hoge temperaturen eens te meer extreem weer dus, ditmaal van het andere uiterste. De link tussen dergelijke weersextremen en de klimaatcrisis wegwuiven zou van weinig realiteitsbesef getuigen.

Geluk bij een ongeluk boog de Lierse gemeenteraad zich drie dagen later over lokaal klimaatbeleid. De meerderheid (N-VA en Open VLD) agendeerde met het oog op subsidies een lauw klimaatactieplan, dat samenhang miste en in de verste verte inzicht verschafte in het wie, wat, hoe en wanneer.

Groen-Lier&Ko onthield zich dan ook tijdens de stemming. Met een toegevoegd punt tot oprichting van een Liers klimaatforum bepleitte onze fractie later die avond nogmaals meer ambitie. Dit voorstel om burgers structureel te betrekken bij het uittekenen van het klimaatverhaal, werd ruimschoots voor de gemeenteraad aan de verschillende fracties bezorgd.

 

Hoewel mooie woorden over burgerparticipatie nooit ver weg zijn, viel ons voorstel bij zowel meerderheid als oppositie (met uitzondering van Vooruit) op een koude steen: op de politieke banken was onder meer te horen dat de ingeslagen weg zou volstaan (meerderheid), dat het voorstel niet concreet genoeg was (CD&V) en dat klimaatbeleid geen zaak van lokale besturen hoort te zijn (Hart voor de Burger).

Een jammere zaak dat onze groene ‘Pallieterstad’ na jaren van aarzelen wederom de ambitie mist om voluit te durven gaan. Dit getalm staat in schril contrast met de mooie klimaatwinsten die lokale besturen in binnen- en buitenland weten te boeken door overheid, burgers, organisaties, verenigingen, bedrijven, … - kortom: alle spelers die een lokale samenleving rijk is - samen aan zet te brengen. Het warm water willen uitvinden is dus nergens voor nodig.

De oprichting van een Liers Klimaatforum (of hoe het kind ook moge heten) zou een moedige doorstart betekenen van het recente inspraaktraject rond klimaat dat de meerderheid schoorvoetend ondernam, na herhaaldelijk aandringen van Groen-Lier&Ko. Recent organiseerde Stad Lier twee boeiende, maar in aantal deelnemers beperkte, brainstormsessies rond klimaat. Na de zomermaanden zou een vervolg worden voorzien, al kon bevoegd schepen Bert Wollants daar helaas nog niet meer over kwijt. De indruk blijft dan ook dat de bestuurspartijen ook op dit beleidsthema zonder kompas varen.

 

Groen-Lier & Ko roept de meerderheid nogmaals op om meer klimaatambitie te tonen en zonder aarzelen de kaart van brede burgerparticipatie te trekken. Samen aan de slag met klimaat, daar winnen we immers allemaal bij:

  • kiezen voor duurzame mobiliteit is goed voor gezondheid, portefeuille en draagt bij tot een aangename leefomgeving
  • als stad een groene visie op ruimtelijke ordening ontwikkelen, samen werk maken van ontharden en kwalitatief groen aanbrengen waar kan, brengt rust, draagt bij tot een leefbare stad, zorgt voor waterinfiltratie, afkoeling in de zomer en helpt onze biodiversiteit een handje
  • hernieuwbare energie toegankelijk maken voor iedereen, met (collectieve) renovaties werk maken van energiebesparing- en efficiëntie, zijn de beste medicijnen tegen torenhoge energiefacturen

Peter Caluwé
Gemeenteraadslid Groen-Lier&Ko