Lier hapt naar adem

09 Oktober 2018

Lier hapt naar adem

In ons vorig nieuwsbericht kon je al lezen dat de stad in een volgende legislatuur actie moet ondernemen om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren. Het voorbije weekend hebben we die boodschap ook tot bij de Lierenaars gebracht door een 'pop-up campagne hotspot' in de Antwerpsestraat, met 10 actiepunten voor een gezonde, propere en veilige stad.

Met volgende actiepunten gaan wij voor propere lucht en veilig verkeer:

  1. Fiets- en schoolstraten voor de veiligheid én gezondheid van onze kinderen.
  2. Meten is weten. Permanente monitoring & analyse van luchtkwaliteit en verkeersstromen.
  3. 'Neen' aan het doorrijdend verkeer in onze binnenstad, o.m. via nummerplaatherkenning.
  4. Durven kiezen voor een verkeerscirculatie die autoverkeer ontmoedigt in de binnenstad.
  5. Verkeersdrempels en wegversmallingen via groenaanplantingen om de autosnelheid te remmen. Stapsgewijze uitbreiding van de zone 30 binnen de vesten naar een zone 30 binnen de ring.
  6. Voortaan kleine, milieuvriendelijke autobussen in onze binnenstad.
  7. Een Liers mobiliteitsbudget voor bewoners die hun bewonerskaart inruilen voor groene alternatieven (wandelen, fietsen, openbaar vervoer en/of autodelen).
  8. Naar een 'Lierse zondag': een zondag per maand de binnenstad autoluw.
  9. Straatgeveltuintjes en stadslandbouw voor een groene, gezonde en samenhorige stad.
  10. Inspraak en participatie. Burgerbewegingen, lokale ondernemers en experts mee aan zet.