“Inspraak en participatie? Gewoon doen!”

20 Maart 2019

“Inspraak en participatie? Gewoon doen!”

Groen-Lier&Ko maant Lierse meerderheid aan tot actie Op de verenigde commissie van maandag 18 maart werd – na vragen hieromtrent van Groen-Lier&Ko – pijnlijk duidelijk dat de meerderheidspartijen N-VA en Open VLD nog niet het minste idee hebben over de manier waarop zij Lierse burgers, adviesraden, verenigingen en belangenorganisaties inspraak zullen verlenen in de opmaak van het meerjarenplan. De progressieve stadspartij Groen-Lier&Ko schuift op de komende gemeenteraad van maandag 25 maart daarom zelf vijf concrete participatievoorstellen naar voor.

 

“Vooral de houding van burgemeester Frank Boogaerts was ontluisterend”, zo schetst Katrien Vanhove, fractieleider van Groen-Lier&Ko, het verloop van de commissie-vergadering.

“Die kon of wou zelfs bij benadering niet zeggen hoe de opmaak van de meerjarenplanning de komende maanden zou verlopen, laat staan hoe inspraak en participatie zullen georganiseerd worden.”

 

  1. Het kan anders aldus Groen-Lier&Ko, óók in Lier. Onze voorstellen:
    Organiseer in mei een staten-generaal van het Lierse middenveld waarop politici van meerderheid en oppositie in dialoog en debat treden met vertegenwoordigers van adviesraden, verenigingen en belangenorganisaties.
  2. Organiseer in juni een inspraak- en participatieronde in alle Lierse wijken. Nodig wijkcomités uit om voorstellen op tafel te leggen die een voldoende breed draagvlak genieten van de bewoners. Treed hieromtrent ook met hen in dialoog en debat.
  3. Ga in juli en augustus aan de slag met de resultaten van voorgaande acties. Organiseer in september in cultuurcentrum De Mol een Nacht van de Participatie, een participatie-event waarop burgers uitgedaagd worden om prioriteiten te helpen stellen.
  4. Ontwikkel een digitaal participatieplatform dat in oktober een nog ruimere groep van burgers prikkelt om ook via die weg hun mening over het meerjarenplan kenbaar te maken.
  5. Maak als meerderheidspartijen in november de politieke keuzes omtrent het meerjarenplan. Organiseer in december een Open Gemeenteraad en mobiliseer daartoe massaal. Treed over de gemaakte keuzes respectvol in debat met de oppositiepartijen. Bied ook ruimte aan een aantal weloverwogen stakeholders om repliek te bieden op de gemaakte politieke keuzes.

 

“Een stadsbestuur dat nalaat om inspraak en participatie te organiseren omtrent het meerjarenplan en de meerjarenbegroting, vertoont op dat terrein een pijnlijk gebrek aan ambitie”, aldus Geert Marrin, voorzitter van Groen-Lier&Ko. Ook voor een beleidsvisie die naam waardig op inspraak en participatie is het wachten tot dit najaar, zo gaf het stadsbestuur zelf al meerdere malen toe.

Geert Marrin: “Ons spoedadvies aan bevoegd schepen Marleen Vanderpoorten? Niet langer talmen. Gewoon doen!