“Enkel crisisplan kan sociale catastrofe indijken”

19 Mei 2020

“Enkel crisisplan kan sociale catastrofe indijken”

De Corona-crisis richt een sociale ravage aan in onze stad: dat blijkt uit cijfers die Groen-Lier&Ko opvroeg bij de diensten van OCMW Lier. De progressieve stadspartij stelt een sociaal crisisplan om stadsgenoten sterker te beschermen tegen extreme armoede, sociale uitsluiting en intra-familiaal geweld.

Vergeleken met de eerste drie maanden van dit jaar, noteerden maatschappelijk werkers van het Lierse OCMW in april een stijging van het aantal cliëntcontacten met liefst 46% (+ 113% vergeleken met april 2019). Het aantal meldingen van intra-familiaal geweld steeg – vergeleken met dezelfde periode vorig jaar – in maart/april van dit jaar met liefst 100%.

“Duizelingwekkende cijfers die aantonen dat zich achter de muren in onze stad regelrechte sociale drama’s afspelen”, aldus Dominic Van Oosterwyck die als armoede-expert namens Groen-Lier&Ko zetelt in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “Drama’s die door de lockdown deels aan het zicht onttrokken worden, maar daarom niet minder reëel zijn”.

 

Om de sociale catastrofe die zich vandaag voltrekt maximaal in te dijken, stelt Groen-Lier&Ko een crisisplan voor dat twaalf concrete maatregelen naar voor schuift in de strijd tegen extreme armoede, sociale uitsluiting en intra-familiaal geweld.

Alleenstaanden en gezinnen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan, vormen voor Groen-Lier&Ko de meest kwetsbare en dus prioritaire doelgroep. Zij zijn immers aangewezen op de dure en weinig kwaliteitsvolle private huurmarkt of leven als ‘noodkoper’ in woningen van zeer slechte kwaliteit met hoge energiekosten en chronische gezondheidsproblemen tot gevolg.

 

“De afbouw van de lokale huurpremie in de tijd zoals die tijdens de vorige bestuursperiode ondanks ons verweer werd beslist, moet ongedaan gemaakt worden”, aldus Geert Marrin, raadslid voor Groen-Lier&Ko. “Indien het ons stadsbestuur menens is in de strijd wil aangaan tegen kinderarmoede, dan vergt dit bovendien een verdrievoudiging van het budget dat daartoe vandaag voorzien wordt in de
meerjarenbegroting”.

“Ook de ronduit alarmerende cijfers inzake intra-familiaal geweld – die enkel het topje van de ijsberg onthullen – schreeuwen om een crisisaanpak”, vervolgt Dominic Van Oosterwyck. “Een sensibiliseringscampagne dient slachtoffers aan te moedigen om de stap te durven zetten richting hulpverlening. De dossierlast van de maatschappelijk werkers van het OCMW moet bovendien omlaag: enkel zo beschikken ze over de nodige tijd om zich actief te bekommeren om risicogezinnen.”

 

“De Karrewiet-reportage waarin het 13-jarige jongetje Dylan dapper getuigt over de armoede in zijn gezin, grijpt iedereen naar de keel”, besluiten Marrin en Van Oosterwyck. “Laat dit een wake-up call zijn die ons doet beseffen dat ook in Lier en Koningshooikt vele honderden kinderen opgroeien in even schrijnende thuissituaties.”

 

Beter na coronaSteun aan solidaire buren en buurtenTandje bijsteken voor een Lierse fietszoneSolidair met Lierse kunstenaars en cultuurverenigingenVergroen je stadKoop lokaal, steun de 'korte keten'Een relanceplan voor de lierse horecaEen veilige en gezonde winkelwandelstraatHet nieuwe wonen: 'samen' is het sleutelwoordSchaarse corona-middelen sociaal bestedenSamen bouwen aan de heropleving van Lier en KoningshooiktRespect betonen aan wie zorg draagt voor ons en onze stad'Twaalf werken' in de strijd tegen extreme armoede