Dominic Van Oosterwyck namens Groen-Lier&Ko op de bres voor meest kwetsbare stadsgenoten

03 Januari 2019

Dominic Van Oosterwyck namens Groen-Lier&Ko op de bres voor meest kwetsbare stadsgenoten

De stadspartij Groen-Lier&Ko duidt Dominic Van Oosterwyck aan als haar vertegenwoordiger in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dat bijzonder comité is onder meer bevoegd voor individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

 

Met Dominic Van Oosterwyck kiest Groen-Lier&Ko bewust voor expertise en ervaring. Professioneel is Dominic actief in een sociale organisatie die zich inzet voor de sociale rechten van werknemers en werkzoekenden. Ook als vrijwilliger staat hij in Lier reeds vele jaren op de sociale barricaden. Zo is hij al tien jaar inburgeringscoach in het kader van Samen Inburgeren, een initiatief van Stad Lier waarin vrijwilligers zich inzetten voor de integratie van nieuwkomers in onze stad. Sinds vier jaar is Dominic voogd van meerdere niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. In het verleden zette hij ook mee de schouders onder het sociaal restaurant Kome Nete en stond hij aan de wieg van het Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop.

“Als uittredend OCMW-raadslid ben ik fier dat ik de fakkel kan doorgeven aan een sociaal bevlogen en lokaal verankerde expert als Dominic”, aldus Geert Marrin, die als voorzitter van Groen-Lier&Ko zal zetelen in de gemeenteraad. “Als stadspartij zijn we erg op onze hoede voor de sociale koers die N-VA en Open VLD de volgende jaren zullen uitstippelen. Laat het duidelijk zijn: met Groen-Lier&Ko zullen we de sociale belangen van onze meest kwetsbare stadsgenoten met hand en tand verdedigen.”