De Corona-crisis bracht in Lier een nooit geziene golf van solidariteit op gang. Ook in straten en buurten waar dat voorheen net iets minder vanzelfsprekend was, sprongen buren massaal voor elkaar in de bres.

Laat ons die verbondenheid tussen buurt- en stadsgenoten koesteren en alle kansen bieden om verder te bloeien

Door nog meer en met actieve ondersteuning van de stad kandidaat-vrijwilligers in contact te brengen met mensen en organisaties die hun steun kunnen gebruiken. 

Maar ook structureel: door het toevertrouwen van participatiebudgetten aan buurtverenigingen, zodat inwoners samen kunnen beslissen over investeringen en initiatieven die hun leefomgeving ten goede komen. 

Burgers leren vertrouwen en hen verantwoordelijkheid durven geven: voluit verder bouwen dus op de verbondenheid waarvan inwoners van Lier en Koningshooikt tijdens deze Corona-crisis zoveel blijk geven.

 

Volgende: tandje bijsteken voor een Lierse fietszone

 

Beter na coronaSteun aan solidaire buren en buurtenTandje bijsteken voor een Lierse fietszoneSolidair met Lierse kunstenaars en cultuurverenigingenVergroen je stadKoop lokaal, steun de 'korte keten'Een relanceplan voor de lierse horecaEen veilige en gezonde winkelwandelstraatHet nieuwe wonen: 'samen' is het sleutelwoordSchaarse corona-middelen sociaal bestedenSamen bouwen aan de heropleving van Lier en KoningshooiktRespect betonen aan wie zorg draagt voor ons en onze stad'Twaalf werken' in de strijd tegen extreme armoede