Lier, waar duurzaamheid troef is

Groen-Lier&Ko pleit voor een Lierse duurzaamheidstoets. Die moedigt politici aan om –
vooraleer ze een beleidsmaatregel goedkeuren die impact heeft op langere termijn en/of een groot budget behoeft – de effecten van die maatregel op mens, milieu en economie vooraf in kaart te brengen.

Concreet meet een lokale duurzaamheidstoets de impact van een geplande beleidsmaatregel op zowel de gezondheid van onze burgers, de levenssituatie van kansarme stadsgenoten en de leefbaarheid van wijken als op het milieu, de biodiversiteit en de lokale economie. Blijkt die impact negatief, dan kan de geplande maatregel bijgeschaafd worden vooraleer die definitief genomen wordt.