Lier, stad van creatieve ondernemers

Zorg dragen voor het eigen gezin en voor onze kwetsbare stadsgenoten, vergt een sterke lokale economie.

Groen-Lier&Ko ijvert voor een echte Lierse incubator die:

  • Startende ondernemers actief ondersteunt in de ontwikkeling van hun bedrijfsplannen.
  • Middenstanders ervaren coaches aanreikt om hun winkelconcept aan te passen aan veranderende tijden, onder meer door veel sterker in te zetten op beleving en door een online strategie te ontwikkelen.
  • Data van de stedelijke overheid - met respect voor privacy – helpt ontsluiten met het oog op marktonderzoek.
  • Seminaries en excursies organiseert omtrent succesrijk creatief ondernemerschap in klein-stedelijke gebieden.
  • Een boost geeft aan de vandaag nog onderontwikkelde deeleconomie in onze stad.

Shoppen in Lier moet opnieuw een heuse beleving worden. De gastronomische troeven van onze stad moeten veel sterker worden uitgespeeld. Samenwerking met de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten, met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en met ander Liers artistiek talent kan vitrines omtoveren tot creatieve pareltjes, kan zorgen voor verrassende en tot de verbeelding sprekende animatie in straten en op pleinen, …

Onze stad kan zoveel meer dan vandaag gebeurt, ook ter versterking van onze lokale ondernemers. Laat ons hen alle steun bieden, voluit betrekken bij het beleid en hen op onze beurt vragen om positieve ambassadeurs te zijn van onze stad.