Chris Cambré

Plaats 26

62 jaar, vrijwilliger

Chris richtte begin jaren ‘80 Agalev (nu Groen) Lier op. Hij zetelde in de gemeenteraad en bleef al die jaren een drijvende kracht. Hij maakt deel uit van het Lierse koor Helicon en na een rijk gevulde onderwijsloopbaan zet hij zich als vrijwilliger in voor aanvullende onderwijsbegeleiding en het aanbieden van vrij online didactisch materiaal.

Levensmotto: Geen meester, geen knecht.

Toekomstdroom: Het stadsbestuur als motor voor sociale en ecologische verandering.

 

Lees ook: 'Chris Cambré, 36 jaar groen engagement'